Året 2015, de bästa bilderna.

Här kommer en återblick på året som gått. Året har varit fantastiskt med ovanligt många fotoutflykter och flera resor, bland annat till Nordens Ark, Lofoten och Island.  Det har det varit svårt att göra ett urval från de över fyra tusen bilder jag tog 2015, för ambitionen var att välja ut tio bilder. Det gick inte. Det blev tjugo.

Gå till rubriken ”Bilder” eller klicka här, så kommer du till bilderna.

error: The picture is for sale foto@thomaslanden.se