Nordens Ark

Nordens Ark är en djurpark som drivs av Stiftelsen Nordens Ark som avelsanläggning för hotade djur. På Nordens Ark finns ett åttiotal – enligt IUCN – hotade arter som Nordens Ark säger sig vill rädda och bevara. På avelsanläggningen finns det tre typer av djur: hotade vilda däggdjur från norra halvklotets tempererade klimatzoner, hotade exotiska vilda däggdjur och hotade nordiska lantraser. Det finns även en anläggning för amfibier, ormar, fåglar och malar. På Nordens Ark finns även en del som är förbjudet för besökare. Där finns de djur som förbereds för att klara ett liv i frihet.
(Wikipedia)

error: The picture is for sale foto@thomaslanden.se